Huisreglement – Algemene voorwaarden

Huisreglement – Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een afspraak bij Rituelle aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van MCC bvba.

Rituelle en RITUELLE.BE zijn de merknamen onder dewelke MCC bvba haar activiteiten inzake schoonheidsbehandeling uitvoert.

Iedere afspraak die door de klant wordt geboekt bij Rituelle, iedere behandeling die de klant geniet, en iedere verkoop van producten of diensten aan de klant, zijn als dusdanig een contractuele verbintenis tussen de klant en MCC bvba.

De klant bevestigt zich akkoord te verklaren met de bepalingen van het huisreglement, waaronder het laattijdig of niet opdagen voor of annuleren van een afspraak, en het verstrekken van alle nodige inlichtingen tijdens het intake gesprek.

Jouw Privacy

Rituelle behartigt niet alleen uw privacy tijdens de behandeling, maar ook de privacy rondom uw persoonsgegevens.  Lees onze Privacy Policy in lijn met de Europese wetgeving AVG-GDPR. 

Goede afspraken, goede vrienden...

Om misverstanden te voorkomen, vindt u op deze pagina onze huisregels, van toepassing op uw afspraak bij Rituelle.

1. Discretie

Zowel bij de gelaatsbehandelingen als bij de lichaamsmassages, ligt de nadruk op een ZEN ervaring. Kom tot rust en wees jezelf. Bij ons komt u “als mens”. U kan dan ook rekenen op onze totale discretie, zowel wat uw lichaam betreft als wat er op uw hart zou liggen.

2. Bewaking

Voor uw en onze veiligheid zijn er camera’s geplaatst aan de voor- en achterzijde van het gebouw alsook in de centrale ruimtes. Er staan vanzelfsprekend geen camera’s in de behandelcabines en de sanitaire ruimtes. Alle beelden worden 6 maanden bijgehouden op een beveiligde externe server. De beelden worden enkel gebruikt in geval van inbraak, diefstal of ongepast gedrag. Uw privacy wordt volledig gerespecteerd.

3. Laattijdig aankomen

We vragen u om 5 minuten op voorhand te komen, zodat we de behandeling precies op het voorziene uur kunnen aanvatten.
Wanneer u laattijdig aankomt, al dan niet met telefonische verwittiging, behouden we het recht de behandeling in te korten tot de resterende tijd. U begrijpt dat klanten die na u geboekt staan, niet de dupe mogen worden van uw vertraging. Deze inkorting geeft geen recht op een prijsvermindering voor de gekozen behandeling.

4. Afspraak annuleren

Een afspraak annuleren is mogelijk tot 24 uren voordien. Annuleren kan enkel per telefoon op het nummer 013 – 29.88.10. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd per e-mail, sms of online.

Het kan iedereen overkomen onverwachts verhinderd te zijn, de dag van de afspraak zelf. Daar hebben we begrip voor. In voorkomend geval dit frequent zou gebeuren, behouden wij echter het recht om andere klanten voorrang te geven (dubbele boeking) bij jouw volgende afspraak…

5. Niet opdagen

Iedere afspraak die u boekt bij Rituelle wordt bevestigd via email. Zit uw email adres niet in onze databank, dan noteren we de afspraak op een afsprakenkaartje. Uw eerstvolgende afspraak staat tevens afgedrukt onderaan uw vorige kasticket.

Verder ontvangt u ook een herinnering per sms 24 uur vooraf.

Uw afspraak vergeten, is dus haast onmogelijk. Komt u niet opdagen voor uw afspraak, zonder telefonische verwittiging, dan behouden wij het recht hiervoor een forfait van 30 euro aan te rekenen.

6. Heren

Heren kunnen terecht voor Skin Care en Specials (kanker) behandelingen. Heren kunnen niet terecht voor Wellness behandelingen of massages.

7. Ongepast gedrag

Voor iedere vorm van ongepast gedrag, van eender welke aard of grootorde, wordt onmiddellijk klacht neergelegd bij de politie (net om de hoek) en wordt gerechtelijk vervolgd.

8. GSM

Om de rust tijdens de behandelingen te waarborgen, vragen we om het geluid van uw gsm uit te schakelen van zodra u bij ons toekomt.

9. Aansprakelijkheid

Iedere gelaat- en lichaamsbehandeling start met een intake gesprek. Indien u ons onvolledig of foutief inlicht in verband met uw gezondheid (allergieën, problemen met schildklier, zwangerschap, gebruik van medicijnen, e.d.) kan Rituelle niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke schade of reactie die optreedt tijdens of na een behandeling.